Vadsø kommune

Sett av datoene i 2023. Program kommer.

Inspirasjonskveld

Onsdag 19. april 2023

Fotballfesten

Tirsdag 22. august 2023

Program kommer.

Samfunnsdagen

Onsdag 23. august 2023

Program kommer.

«Lys mellom husan» er et fireårig prosjekt ledet av Finnmark fotballkrets og skal ut til alle kommuner i Finnmark. Konseptet bygger på Jakten på bolyst-prosjektet som ble avsluttet i 2021 og skal inspirere til mer frivillighet og økt aktivitet. Prosjektet er helårlig og skal ut med to dagsarrangementer i hver kommune – et for samfunn og et for fotball. I tillegg vil det bli flere aktiviteter gjennom årene i hver enkelt kommune, blant annet en inspirasjonskveld for frivilligheten.

ET PROSJEKT I REGI FINNMARK FOTBALLKRETS