Her betyr du mer!

Inspirasjonskveld for frivilligheten

Lys mellom husan med sine samarbeidspartnere inviterer alle ildsjeler som er med på å skape aktivitet i din kommune til en spennende inspirasjonskveld med middag, underholdning og inspirerende foredrag. Hele kvelden er gratis!

Porsanger KOMMUNE

TIRSDAG 31. MAI
Kl. 19.00 - 21.30

i kantina på lakselv vgs

PÅMELDING INNEN 24. MAI

LEBESBY KOMMUNE

ONSDAG 1. JUNI
Kl. 19.00 - 21.30

i IDRETTSHALLEN

PÅMELDING INNEN 25. MAI

TANA KOMMUNE

TORSDAG 2. JUNI
Kl. 19.00 - 21.30

i FLERBRUKSHALLEN

PÅMELDING INNEN 26. MAI

Påmelding med navn gjøres av laget eller foreningens leder til Aleksander Johansen
E-post: aleksander.johansen@fotball.no Mobil: 970 31 882

SETT AV DATOER:

Inspirasjonskveld for frivilligheten

31. mai

PORSANGER KOMMUNE

1. juni

LEBESBY KOMMUNE

2. juni

tana KOMMUNE

Fotballfesten

22. august

PORSANGER KOMMUNE

23. august

LEBESBY KOMMUNE

24. august

tana KOMMUNE

Samfunnsdagen

23. august

PORSANGER KOMMUNE

24. august

LEBESBY KOMMUNE

25. august

tana KOMMUNE

PROSJEKTET BLE LANSERT ONSDAG 23. MARS kl. 14.00:

«Lys mellom husan» er et fireårig prosjekt ledet av Finnmark fotballkrets og skal ut til alle kommuner i Finnmark. Konseptet bygger på Jakten på bolyst-prosjektet som ble avsluttet i 2021 og skal inspirere til mer frivillighet og økt aktivitet. Prosjektet er helårlig og skal ut med to dagsarrangementer i hver kommune – et for samfunn og et for fotball. I tillegg vil det bli flere aktiviteter gjennom årene i hver enkelt kommune, blant annet en inspirasjonskveld for frivilligheten.

ET PROSJEKT I REGI FINNMARK FOTBALLKRETS