PROGRAMMET ER KLART!

Vardø kommune

21. - 22. august

Vadsø kommune

22. - 23. august

gamvik kommune

23. - 24. august

STJERNEHELG

Finnmark Fotballkrets i samarbeid med våre partnere har den store glede å invitere alle ungdommer og voksne med funksjonsnedsettelser til en spennende aktivitetshelg i Alta 28. - 29. oktober. Samlingen er for alle som er 12 år og eldre!

Hovedpartner for Lys mellom husan:

HVEM BESØKER VI i 2023?

Lys mellom husan med samarbeidspartnere har gleden av å lansere hvilke kommuner vi skal besøke i 2023. Mer informasjon kommer!

Her betyr du mer!

«Lys mellom husan» er et fireårig prosjekt ledet av Finnmark fotballkrets og skal ut til alle kommuner i Finnmark. I 2023 er det Alta, Hasvik, Loppa, Vardø, Vadsø og Gamvik som får flere besøk. Vi gleder oss!

«Lys mellom husan» er et fireårig prosjekt ledet av Finnmark fotballkrets og skal ut til alle kommuner i Finnmark. Konseptet bygger på Jakten på bolyst-prosjektet som ble avsluttet i 2021 og skal inspirere til mer frivillighet og økt aktivitet. Prosjektet er helårlig og skal ut med to dagsarrangementer i hver kommune – et for samfunn og et for fotball. I tillegg vil det bli flere aktiviteter gjennom årene i hver enkelt kommune, blant annet en inspirasjonskveld for frivilligheten.

ET PROSJEKT I REGI FINNMARK FOTBALLKRETS