SamfunnsSeminar

Lys mellom husan med samarbeidspartnere har gleden av å invitere til samfunnsseminar. Først ut er Alta, Loppa og Hasvik. Gjennom en kombinasjon av presentasjoner, sofadebatter og innspill fra salen håper og tror vi dette vil inspirere og utvikle kommunen.

ALTA
KOMMUNE

13. juni kl. 11.30

Loppa kommune

14. juni kl. 11.30

Hasvik kommune

15. juni kl. 11.30

velkommen til følgende kommuner i 2023:

Alta kommune

12. - 13. juni

Loppa kommune

13. - 14. juni

Hasvik kommune

14. - 15. juni

Vardø kommune

21. - 22. august

Vadsø kommune

22. - 23. august

gamvik kommune

23. - 24. august

HVEM BESØKER VI i 2023?

Lys mellom husan med samarbeidspartnere har gleden av å lansere hvilke kommuner vi skal besøke i 2023. Mer informasjon kommer!

Her betyr du mer!

«Lys mellom husan» er et fireårig prosjekt ledet av Finnmark fotballkrets og skal ut til alle kommuner i Finnmark. I 2023 er det Alta, Hasvik, Loppa, Vardø, Vadsø og Gamvik som får flere besøk. Vi gleder oss!

«Lys mellom husan» er et fireårig prosjekt ledet av Finnmark fotballkrets og skal ut til alle kommuner i Finnmark. Konseptet bygger på Jakten på bolyst-prosjektet som ble avsluttet i 2021 og skal inspirere til mer frivillighet og økt aktivitet. Prosjektet er helårlig og skal ut med to dagsarrangementer i hver kommune – et for samfunn og et for fotball. I tillegg vil det bli flere aktiviteter gjennom årene i hver enkelt kommune, blant annet en inspirasjonskveld for frivilligheten.

ET PROSJEKT I REGI FINNMARK FOTBALLKRETS