Agenda Gamvik

Kan vi øke attraksjonen til gamvik kommune ved å jobbe i lag?

Torsdag 24. august kl.15.00 - 18.00 på Mehamn Arctic hotell

Hvordan får vi tak i framtidens arbeidskraft?
Kan Gamvik kommune vinne morgendagen gjennom stolthet og identitet som konkurransefortrinn?

HOVEDPARTNER FOR LYS MELLOM HUSAN:

PEr ravn omdal

Jan Olli

alf normann hansen

Ulf tore isaksen

bjørn johansen

Aldri har samspillet mellom det offentlige, næringslivet og frivilligheten vært viktigere.

Gjennom foredrag og panelsamtaler inviterer Lys mellom husan til et åpent seminar for å snakke om hvordan Gamvik kommune kan vinne fremtiden. Vi inviterer hele Gamvik kommunes befolkning på dette seminaret!

La deg utfordre og inspirere ilag med våre partnere, kommunen, lokale bedrifter og ungdom som alle tror på Gamvik kommune.

Vi serverer gratis lunsj, kaffe og kaker.

AGENDA:

Framtidens arbeidskraft - hvordan får vi tak i dem?

Gamvik sett utenfra og innenfra.

Å bli god på det du è!

Panelsamtale med partnere og personer med Gamvik i hjertet

Gamvik – mitt lag!

Stolthet til ettertanke. Med Odd Inge Johansen, Finnmark Fotballkrets

Samfunnets lagspill: Styrken i mangfoldet

Vi er et flerkulturelt samfunn, også i Finnmark. Hvordan kan vi bygge våre fellesskap gjennom aksept og inkludering?
Sofaprat med:

  • Per Ravn Omdal, tidligere toppleder i norsk og internasjonal fotball
  • Jan Olli, direktør i FeFo

PÅMELDINGSFRIST:

mandag 21. august kl.16.00

Takket være våre samarbeidspartnere er alt gratis. Meld deg på nå!

For spørsmål:

Roger Finjord
E-post: roger.finjord@fotball.no
Tlf. 913 17 676.

Oversikt over påmeldte, samt detaljer i programmet vil bli sendt ut etter påmeldingsfristen.

Takket være våre samarbeidspartnere er alle aktiviteter GRATIS å delta på!

«Lys mellom husan» er et fireårig prosjekt ledet av Finnmark fotballkrets og skal ut til alle kommuner i Finnmark. Konseptet bygger på Jakten på bolyst-prosjektet som ble avsluttet i 2021 og skal inspirere til mer frivillighet og økt aktivitet. Prosjektet er helårlig og skal ut med to dagsarrangementer i hver kommune – et for samfunn og et for fotball. I tillegg vil det bli flere aktiviteter gjennom årene i hver enkelt kommune, blant annet en inspirasjonskveld for frivilligheten.

ET PROSJEKT I REGI FINNMARK FOTBALLKRETS