Agenda
Sør-Varanger

Kan vi øke attraksjonen til Sør-Varanger ved å jobbe i lag?

Tirsdag 4. juni kl.11.00 - 15.00 på samfunnshuset i Kirkenes

Hvordan får vi tak i framtidens arbeidskraft?
Kan Sør-Varanger vinne morgendagen gjennom stolthet og identitet som konkurransefortrinn?

HOVEDPARTNER FOR LYS MELLOM HUSAN:

Aldri har samspillet mellom det offentlige, næringslivet og frivilligheten vært viktigere.

Gjennom foredrag og panelsamtaler inviterer Lys mellom husan til et åpent seminar for å snakke om hvordan Sør-Varanger kan vinne fremtiden. Vi inviterer hele Sør-Varangers befolkning på dette seminaret!

La deg utfordre og inspirere ilag med våre partnere, kommunen, lokale bedrifter og ungdom som alle tror på Sør-Varanger.

Vi serverer gratis lunsj, kaffe og kaker.

AGENDA:

Hvordan skape bolyst, blilyst og få de gode hodene hjem igjen?

Hvordan få unge hjem for å bli i Sør-Varanger? Hør BYRAA fortelle om «Nye Bodø». Hva har de erfart etter 15 års omdømmebygging?

Framtidens arbeidskraft - hvordan får vi tak i dem?

Sør-Varanger sett utenfra og innenfra.

Å bli god på det du è!

Panelsamtale med partnere og personer med Sør-Varanger i hjertet

Det gode vertsskapet

Hvordan kan Sør-Varanger bli Norges beste vertsskap for framtidens innbyggere?

PÅMELDINGSFRIST:

torsdag 30. mai kl. 16.00

Takket være våre samarbeidspartnere er alt gratis. Meld deg på nå!

For spørsmål:

Roger Finjord
E-post: roger.finjord@fotball.no
Tlf. 913 17 676.

Oversikt over detaljer i programmet vil bli sendt ut etter påmeldingsfristen.

Takket være våre samarbeidspartnere er alle aktiviteter GRATIS å delta på!

«Lys mellom husan» er et fireårig prosjekt ledet av Finnmark fotballkrets og skal ut til alle kommuner i Finnmark. Konseptet bygger på Jakten på bolyst-prosjektet som ble avsluttet i 2021 og skal inspirere til mer frivillighet og økt aktivitet. Prosjektet er helårlig og skal ut med to dagsarrangementer i hver kommune – et for samfunn og et for fotball. I tillegg vil det bli flere aktiviteter gjennom årene i hver enkelt kommune, blant annet en inspirasjonskveld for frivilligheten.

ET PROSJEKT I REGI FINNMARK FOTBALLKRETS