kautokeino kommune

onsdag 5. juni 2024

09.00 - 13.00

skoleaktiviteter

Trafikksikkerhetsaktiviteter med 1.-7. trinn.

17.00 - 19.30

Fotballaktiviteter På Baktevarre

Vi inviterer inn alle barn og unge til fotballaktiviteter! Det vil bli aktiviteter for alle, uansett ferdighetsnivå! Fotballaktivitetene avsluttes med grilling for både deltakere og foreldre.

19.00 - 21.00

Treffpunkt for lag og foreninger På Samisk videregående skole

Med en kveld bestående av foredrag og gruppearbeid håper vi at lag og foreninger skal ha fått noen knagger til hvordan man kan både rekruttere og engasjere både nye og eksisterende medlemmer.

Treffpunktkvelden gjennomføres i samarbeid med GjensidigeStiftelsen.

torsdag 6. juni 2024

07.00 - 10.00

GRATIS FROKOST TIL ALLE I KOMMUNEN!

Vi inviterer hele kommunen på gratis frokost! Start dagen sammen med oss og ett godt måltid på Kautokeino skole.

09.00 - 14.00

SKOLEAKTIVITER

FeFos friluftsskole med fokus på samisk tradisjonskunnskap. 

 

11.00 - 15.00

AGENDA Guovdageaidnu På Samisk videregående skole

Kan vi øke attraksjonen til Kautokeino ved å jobbe i lag?

Det vil være mange spennende forelesere på scenen, både lokalt og utenifra kommunen.

16.30 - 18.30

TORGDAG ved torget

Torgdag hvor lokale lag og foreninger kan vise seg frem sammen med våre partnere. Her vil det bli en kjempeflott mulighet for lokale lag og foreninger til å vise seg selv frem og hvilke aktiviteter de har.
Det vil bli konkurranser og aktiviteter for alle!

18.30 - 19.30

grATISKONSERT med moillrock!

Vi inviterer til gratis konsert i tilknytning til torgdagen. Selveste Moillrock spiller!

Gaskavahkku geassemánu 5. b.

09.00 - 13.00

Skuvladoaimmat

Johtolatsihkarvuođadoaimmat 1.-7. ceahkki

17.00 - 19.30

Spábbačiekčandoaimmat Bákteváris

Mii bovdet buot mánáid ja nuoraid spábbačiekčandoaimmaide! Šaddet doaimmat buohkaide, beroškeahttá makkár gálggat dus leat! Spábbačiekčandoaimmat loahpahuvvojit grillemin sihke oasseváldiide ja váhnemiidda. Buot lea nuvttá!

19.00 - 21.00

Deaivvadeapmi servviide
Sámi joatkkaskuvllas

Logaldallamiid ja joavkobargguid vuođul sávvat ahte eahket addá servviide veahki das mot sáhttá rekrutteret ja áŋgirduššat sihke ođđa ja dálá miellahttuid.

Dieđiheapmi lysmellomhusan.no bokte

Deaivvadaneahket čađahuvvo ovttasbargguin
Gjensidigestiftelseniin

Duorastaga geassemánu 6. b.

07.00 - 10.00

Nuvttá iđitborrámuš buohkaide suohkanis!

Mii bovdet olles suohkana nuvttá iđitborramuššii! Álggat beaivvi ovttas miiguin ja buori borramušain Guovdageainnu skuvllas.

09.00 - 14.00

Skuvladoaimmat

FeFo olgoskuvla mas sámi árbevirolaš máhttu lea guovddážis.

11.00 - 15.00

AGENDA Guovdageaidnu
Sámi joatkkaskuvllas

Sáhttit go loktet Guovdageainnu beaggima jus ovttasbargat? Máŋga gelddolaš logaldalli leat lávddis, sihke báikkalaš ja olggobeal suohkana. Mii guossohit nuvttá lunša, gáfe ja gáhkuid.

Dieđiheapmi lysmellomhusan.no bokte

16.30 - 18.30

Torgabeaivi márkanguovddážis

Torgabeaivi gos báikkálaš searvvit besset báitit min ovttasbargoguimmiiguin. Dás šaddá buorre vejolašvuohta báikkálaš servviid čájehit makkár doaimmat sis leat. Šaddet gilvvut ja doaimmat buohkaide!

18.30 - 19.30

Nuvtta konsearta Moillrock

Mii bovdet nuvttá konsertii torgabeaivvi oktavuođas.  Moillrock čuojaha!

«Lys mellom husan» er et fireårig prosjekt ledet av Finnmark fotballkrets og skal ut til alle kommuner i Finnmark. Konseptet bygger på Jakten på bolyst-prosjektet som ble avsluttet i 2021 og skal inspirere til mer frivillighet og økt aktivitet. Prosjektet er helårlig og skal ut med to dagsarrangementer i hver kommune – et for samfunn og et for fotball. I tillegg vil det bli flere aktiviteter gjennom årene i hver enkelt kommune, blant annet en inspirasjonskveld for frivilligheten.

ET PROSJEKT I REGI FINNMARK FOTBALLKRETS