Måsøy kommune

* Programmet er under utvikling. Sted for hver enkelt aktivitet kommer når det er klart.

Fotballfesten

tirsdag 27. august 2024

09.00 - 13.00

skoleaktiviteter

Trafikksikkerhetsaktiviteter med 1.-7. trinn.

17.00 - 19.00

Fotballaktiviteter

Vi inviterer inn alle barn og unge til fotballaktiviteter! Det vil bli aktiviteter for alle, uansett ferdighetsnivå! Fotballaktivitetene avsluttes med grilling for både deltakere og foreldre.

19.00 - 21.00

Engasjementskveld for lag og foreninger

Med en kveld bestående av foredrag og gruppearbeid håper vi at lag og foreninger skal ha fått noen knagger til hvordan man kan både rekruttere og engasjere både nye og eksisterende medlemmer.

Samfunnsdagen

onsdag 28. august 2024

07.00 - 10.00

GRATIS FROKOST TIL ALLE I KOMMUNEN!

Vi inviterer hele kommunen på gratis frokost! Start dagen sammen med oss og ett godt måltid.

09.00 - 14.00

SKOLEAKTIVITER

FeFos friluftsskole med fokus på samisk tradisjonskunnskap. 

 

11.30 - 15.00

AGENDA Måsøy

Kan vi øke attraksjonen til Måsøy ved å jobbe i lag?

Det vil være mange spennende forelesere på scenen, både lokalt og utenifra kommunen.

Navnene vil bli annonsert fortløpende! Påmeldingen åpner snart.

17.00 - 19.00

TORGDAG

Torgdag hvor lokale lag og foreninger kan vise seg frem sammen med våre partnere. Her vil det bli en kjempeflott mulighet for lokale lag og foreninger til å vise seg selv frem og hvilke aktiviteter de har.
Det vil bli konkurranser og aktiviteter for alle!

19.00 - 20.00

grATISKONSERT

Vi inviterer til gratis konsert i tilknytning til torgdagen. Artist samt sted for begge arrangementer kommer!

«Lys mellom husan» er et fireårig prosjekt ledet av Finnmark fotballkrets og skal ut til alle kommuner i Finnmark. Konseptet bygger på Jakten på bolyst-prosjektet som ble avsluttet i 2021 og skal inspirere til mer frivillighet og økt aktivitet. Prosjektet er helårlig og skal ut med to dagsarrangementer i hver kommune – et for samfunn og et for fotball. I tillegg vil det bli flere aktiviteter gjennom årene i hver enkelt kommune, blant annet en inspirasjonskveld for frivilligheten.

ET PROSJEKT I REGI FINNMARK FOTBALLKRETS