hasvik kommune

Fotballfesten

onsdag 14. juni 2023

09.00 - 13.00

skoleaktiviteter

Trafikksikkerhetsaktiviteter med 1. – 7. trinn.

16.30 - 18.30

Fotballaktiviteter på hasvik stadion

Vi inviterer inn alle barn og unge til fotballaktiviteter på Hasvik stadion! Det vil bli aktiviteter for alle, uansett ferdighetsnivå! Fotballaktivitetene avsluttes med grilling for både deltakere og foreldre!

19.00 - 21.00

fagkveld for lag og foreninger

Med en kveld bestående av foredrag og gruppearbeid håper vi at lag og foreninger skal ha fått noen knagger til hvordan man kan både rekruttere og engasjere nye og eksisterende medlemmer. Sted: Samfunnshuset i Hasvik.

Samfunnsdagen

torsdag 15. juni 2023

07.00 - 10.00

GRATIS FROKOST TIL ALLE I KOMMUNEN!

Vi inviterer hele kommunen på gratis frokost på samfunnshuset i Hasvik! Start dagen sammen med oss og ett godt måltid.

09.00 - 14.00

SKOLEAKTIVITER

FeFos friluftsskole for 1. – 9. klasse. Trafikksikkerhetsaktiviteter for 10. klasse.

11.30 - 15.30

AGENDA hasvik

Kan næringslivet i Hasvik vinne morgendagen gjennom stolthet og identitet som konkurransefortrinn? Kan vi øke attraksjonen til Hasvik ved å jobbe i lag?

Sted: Samfunnshuset i Hasvik.

Bruk påmeldingsknappen eller send en melding til Roger Finjord på tlf. 913 17 676. Seminaret er åpent for alle! Det er gratis og det vil bli servert både kaffe, kaker og lunsj!

17.00 - 18.30

Torgdag i hasvik sentrum

Vi inviterer til en torgdag hvor lokale lag og foreninger og våre samarbeidspartnere har satt opp stander. Her er det mulig å være med på konkurranser og aktiviteter for alle!

18.30 - 19.30

grATISKONSERT MED ROLFFA

I tilknytning til torgdagen.

«Lys mellom husan» er et fireårig prosjekt ledet av Finnmark fotballkrets og skal ut til alle kommuner i Finnmark. Konseptet bygger på Jakten på bolyst-prosjektet som ble avsluttet i 2021 og skal inspirere til mer frivillighet og økt aktivitet. Prosjektet er helårlig og skal ut med to dagsarrangementer i hver kommune – et for samfunn og et for fotball. I tillegg vil det bli flere aktiviteter gjennom årene i hver enkelt kommune, blant annet en inspirasjonskveld for frivilligheten.

ET PROSJEKT I REGI FINNMARK FOTBALLKRETS