Agenda
Karasjok

Kan vi øke attraksjonen til Karasjok ved å jobbe i lag?

Onsdag 5. juni kl.11.00 -15.00 på Karasjok Samfunnshus

Hvordan får vi tak i framtidens arbeidskraft?
Kan Karasjok vinne morgendagen gjennom stolthet og identitet som konkurransefortrinn?

HOVEDPARTNER FOR LYS MELLOM HUSAN:

Aldri har samspillet mellom det offentlige, næringslivet og frivilligheten vært viktigere.

Gjennom foredrag og panelsamtaler inviterer Lys mellom husan til et åpent seminar for å snakke om hvordan Karasjok kan vinne fremtiden. Vi inviterer hele Karasjok sin befolkning på dette seminaret!

La deg utfordre og inspirere ilag med våre partnere, kommunen, lokale bedrifter og ungdom som alle tror på Karasjok.

Vi serverer gratis lunsj, kaffe og kaker.

PROGRAM:

Det gode vertsskapet

Hvordan kan Karasjok bli Norges beste vertsskap for framtidens innbyggere?

Å bli god på det du è!

Panelsamtale med partnere og personer med Karasjok i hjertet.

Framtidens arbeidskraft - hvordan får vi tak i dem?

Karasjok sett utenfra og innenfra.

Karasjok - mitt lag!

Stolthet til ettertanke.

PÅMELDINGSFRIST:

fredag 31. mai kl. 16.00

Takket være våre samarbeidspartnere er alt gratis. Meld deg på nå!

For spørsmål:

Roger Finjord
E-post: roger.finjord@fotball.no
Tlf. 913 17 676.

Oversikt over detaljer i programmet vil bli sendt ut etter påmeldingsfristen.

Takket være våre samarbeidspartnere er alle aktiviteter GRATIS å delta på!

«Lys mellom husan» er et fireårig prosjekt ledet av Finnmark fotballkrets og skal ut til alle kommuner i Finnmark. Konseptet bygger på Jakten på bolyst-prosjektet som ble avsluttet i 2021 og skal inspirere til mer frivillighet og økt aktivitet. Prosjektet er helårlig og skal ut med to dagsarrangementer i hver kommune – et for samfunn og et for fotball. I tillegg vil det bli flere aktiviteter gjennom årene i hver enkelt kommune, blant annet en inspirasjonskveld for frivilligheten.

ET PROSJEKT I REGI FINNMARK FOTBALLKRETS